HAKKIMIZDA

LİDER ASİSTANS TIBBİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MEDİKAL ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sigorta sektörüne yönelik yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar oluşturarak müşterilerimizin talep ve beklentilerini ön planda tutarak, hizmeti kullanacak taraflar için en yüksek faydayı sağlayacak hale getirerek, çözüm ortaklarımız ile birlikte Lider Asistans Tıbbi Danışmanlık Hizmetleri olarak müşterilerimizin sorunlarına odaklı hizmet vermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ

1. Bedeni hasar dosya ihbarlarının alınmasından dosyanın kapatılmasına kadar gelişen süreçte müşterilerimizin sistemi ve organik yapısı, kurum kültürleri ile entegreli istenilen tüm kriterlere uygun olarak hizmet verilmesi

2. Başvuru sürecinde gönderilen tetkik ve tedavi evraklarının ve diğer adli evrakların incelenmesi sonucunda ililiyet bağının olup olmadığının belirlenmesi
3. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre verilen Adli Kurul Raporlarının yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü

4. Tarafımıza gönderilen mevcut raporların, tetkik ve tedavi evraklarının değerlendirilerek Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre yeniden adli kurul raporlaması hususunda tarafımızca tanzim edilecek raporun, Adli Kurul Enstitü doktorları tarafından imzalanacak olması, bedeni hasar nedeniyle doğan/doğacak tazminat ödemeleri amacıyla tarafınıza başvuru yapılan rapordan daha üstün tutularak tazminat miktarının ve buna bağlı olarak vekalet ücreti gibi yargılama giderlerinden maksimal seviyede tasarruf sağlanması ile birlikte bedeni hasar mağdurunun da daha ivedi olarak tazminatını almasını sağlayarak iş gücünden de tasarruf sağlanması (Tarafımızca düzenlenecek raporlar ıslak imzalı olarak tanzim edilmesi Yerel Mahkeme, Yargıtay veya Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından kabul edilmesi zorunluluğunu doğuracaktır.)
5. Tedavisi henüz tamamlanmamış muallak dosyalarda, olası minimal ve maksimal oranların tespiti ve/veya sakatlık oranı çıkıp çıkmayacağına dair ilgili gerekçeli rapor oluşturulması,


6. Sigorta kapsamına alınacak kişilerin, sağlık beyanları ve daha önce gördükleri tedavilere ilişkin detaylar, bağlı bulundukları grupların yapıları, büyüklükleri ve geçmiş yıllardaki tazminat/prim dengeleri de göz önünde bulundurularak uzman hekimlerimiz tarafından sigorta kabul şartlarına ilişkin risk değerlendirmesinin yapılması,

7. Özürlülük Ölçütüne göre sınıflandırılmış raporların değerlendirilmesi

8. Geçici iş göremezlik süresi hesaplanması

9. Tıbbi Uygulama hataları( Malpraktis )

HEDEFLERİMİZ

1. Bedeni tazminat sürecini yasal ve etik kurallar çerçevesinde yöneterek sektörde kalite açısından öncü bir kuruluş olmak
2. Kurumsal yapıyı geliştirmek
3. Sürekli gelişim içerisinde olmak

4. Müşteri odaklı yaratıcı çözümler bulmak
5. Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak çözüm ortaklarımıza en kısa sürede cevap vermek
6. Yasal ve mevzuat şartlarına saygılı bir kuruluş olmak

DEĞERLERİMİZ


1. Tarafsızlığımızı korumak
2. Etik ilkelere saygılı olmak
3. Tüm bilgi birikiminin paylaşılması
4. Şeffaflık
5. Dürüstlük
6. Ulaşılabilir olmak

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

a. 5.a.Raporların hukuka/mevzuata uygun hale getirilmesi (Sigorta tahkim komisyonu ve mahkemelerce kabul gören mevzuata uygun ve geçerli kabul edilen ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tarafından onaylı, imzalı/e imzalı raporlama)
b.Dava ve iş gücü olarak sigorta şirketlerinin sorumluluğunu minimal seviyeye indirmek. Gereksiz zaman ve iş gücü kaybını ortadan kaldırmak
c.Sigorta şirketlerinin vekalet ücretleri faiz ve yargılama giderlerinden sorumluluğunu minimalize ederek maddi anlamda kazanç sağlamak
ç.Mevzuata uygun ve geçerli kabul edilen ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tarafından onaylı, imzalı/e imzalı raporlama sonucunda sigorta şirketlerinin ek bakiye ödemelerini ortadan kaldırmak.
d.5.d.Çözüm amaçlı çalışarak çok fazla zaman ve iş gücü kaybına engel olmak taraflar için maddi ve manevi kayıpları ortadan kaldırmak, tarafların mağduriyetlerini hukuka ve mevzuata uygun hale getirmek, süreci çözümlenebilir olarak yönetmek.

İLETİŞİM

doğrulama kodu, kutu içerisine yazınız

ADRES

Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No 41 /081 Megapol Tower Bayraklı İzmir

TELEFON

+90 0850 441 1 232